Hoat động tình nguyện – Điểm nổi bật trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên của CTVC-Youth

Một trong những điểm sáng và nôi bật phải kể đến hoạt động tình nguyện của đơn vị Đoàn trường cao đẳng nghề Cần Thơ với lợi thế ĐVTN đa số được học chuyên môn nghề, có sức trẻ, khoẻ, tháo vát trong mọi hoạt động nhất là các hoạt động sữa chữa, chế tạo và cả sáng tạo nghệ thuật.

Được sự hướng dẫn kịp lúc của BTV Đoàn trường với nhiều hình thức làm mới, sáng tạo như: kết hợp với hoạt động lao động công ích tại trường, kết hợp với từng buổi học thực hành tại xưởng, cùng với các thầy cô tham gia sữa chữa, bảo trì, bảo dưỡng nhà xưởng, máy móc, thiết bị trong toàn trường, vừa được học, vừa được làm, vừa được đút kết kinh nghiệm thực tế và hơn thế là đóng góp cho thành tích chung của Đoàn trường.

Trong năm học vừa qua hàng trăm, hàng nghìn ĐVTN đã tham gia vào rất nhiều hoạt động tình nguyện mà Đoàn trường, Đoàn Khoa, Chi đoàn phát động. Đoàn trường thực hiện cuộc vận động “Mỗi đoàn viên thực hiện 05 ngày tình nguyện” đã đạt được nhiều kết quả to lớn. Qua báo cáo từ các Đoàn cơ sở, phối hợp với phòng CT-HSSV cho thấy cơ bản Đoàn trường đạt 100% Đoàn viên thực hiện 5 ngày tình nguyện qua nhiều công cụ kiểm đếm như: kiểm đếm hoạt động của Đoàn trường, kiểm đếm hoạt động của Đoàn cơ sở, kiểm đếm hoạt động của Chi Đoàn, kiểm đếm qua hoạt động lao động công ích với phòng CT-HSSV trường.

Một số hình ảnh về các hoạt động tình nguyện của Đoàn viên trường tham gia: