Hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019

Click vào các link bên dưới để xem chi tiết các hoạt động và mẫu đăng ký.

Thông báo: Bí thư (lớp trưởng) các Chi đoàn họp với Thường trực Đoàn trường lúc 16h30 ngày 11/3/2016 tại Hội trường lầu 4 Nhà xưởng tích hợp để nhận văn bản đăng ký và triển khai các hoạt động.