HOẠT ĐỘNG “NGÀY THỨ BẢY TÌNH NGUYỆN”

HOẠT ĐỘNG “NGÀY THỨ BẢY TÌNH NGUYỆN”
Đội hình tình nguyện trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ hỗ trợ khám sức khỏe đầu vào cho tân học sinh sinh viên nhà trường