Hoạt động giới thiệu sách Biển đảo Việt Nam

Nhằm tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam, Đoàn trường đã thực hiện giới thiệu 11 quyển sách chủ đề về biển đảo Việt Nam đến đông đảo ĐVTN. Đến dự buổi hoạt động có hơn 70 Đoàn viên tham gia. Các quyển sách được giới thiệu là:

Một số hình ảnh buổi tuyên truyền: