Hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với Đoàn viên thanh niên

Ngày 19/5/2022 tại phòng họp 1 khu TVĐT trường Cao đẳng nhề Cần Thơ Đoàn trường đã tham mưu BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu thực hiện hoạt động đối thoại với Đoàn viên thanh niên trường, kết hợp triển hai đề án “Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030”. Nội dung đối thoại: Thực hiện trả lời các câu hỏi của ĐVTN, HSSV về các nội dung như: công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại trường, các hoạt động học tập, các hỗ trợ cho người học, việc triển khai, tuyên truyền các văn bản pháp luật cho HSSV, việc tổ chức các hoạt động về giới thiệu việc làm, rèn luyện các kỹ năng xã hội cho người học… Kết quả có 35 Đoàn viên (là Bí thư các Đoàn cơ sở, Bí thư các Chi đoàn, cán bộ đoàn) đại diện cho hơn 2.000 Đoàn viên thanh niên trường tham gia đối thoại.

Hình ảnh: