Hoạt động Đoàn

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thao Sinh viên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2024 Lập thành tích chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2022)

Căn cứ kế hoạch Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhà trường năm học 2021-2022. Ban chấp hành Đoàn trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thao Sinh viên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn trường nhiệm …

Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH Tổ chức bóng đá nam chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2024 Lập thành tích chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2022)

Căn cứ kế hoạch Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhà trường năm học 2021-2022. Ban chấp hành Đoàn trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ xây dựng kế hoạch tổ chức giải bóng đá nam chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn trường nhiệm …

Đọc tiếp »