Hiến máu tình nguyện Đợt 3 năm học 2017 – 2018

Thông báo về việc hiến máu tình nguyện đợt 3 năm học 2017 – 2018.

Thời gian: 6h30 ngày 05/06/2018 (sáng thứ 3).

Địa điểm: Sảnh nhà học H2 – trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ.

Ban chấp hành các Chi Đoàn lập danh sách đăng ký tham gia hiến máu của lớp mình, gửi danh sách đăng ký về văn phòng Đoàn trường chậm nhất vào lúc 15h30 ngày 04/06/2018.

Đối với Cán bộ, giáo viên đăng ký tham gia hiến máu trực tiếp đ/c Dư Thị Xuân Hồng – P. BT Đoàn trường, SĐT: 0122.587.5512.