[Cơ khí] – Giới thiệu: Sách Hay Kỹ Thuật Cơ Khí

Giới thiệu cuốn sách: Sổ tay 1269 cơ cấu máy và dụng cụ chọn lọc – Tác giả Nguyễn Văn Huyền.

Như mọi người đã biết cơ cấu là một phần của máy hay một bộ phận của máy có nhiệm vụ nhất định trong máy. Cơ cấu máy rất phổ biến trong sản xuất công nghiệp và trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều cơ cấu ta gặp và sử dụng chúng đến quen thuộc nhưng để trả lời câu hỏi: tại sao chung lại như vây, nguyên lý hoạt động của chúng như thế nào, cấu tạo của chúng ra sao … thật không phải chuyện dễ dàng chút nào Ví dụ như:

L%25C3%25ADp%2Bxe%2B%25C4%2591%25E1%25BA

hình 1: líp xe đạp

 

Cơ cấu truyền động líp xe đạp: líp xe đạp nhận chuyển động từ xích và truyền chuyển động làm quay bánh sau, nhờ có líp bánh sau của xe chỉ nhận chuyển động theo chiều thuận từ xích, và cũng nhờ có líp mà khi xe chuyển động (bánh sau quay) nhưng ta không cần phải đạp liên tục( Tức là khi bánh sau làm khâu dẫn động thì nhờ có líp mà xích không quay theo và bàn đạp cung không qua theo) vậy cấu tạo, nguyên lý hoạt động của líp xe đạp ra sao?

Hay cơ cấu ta hay dùng trong cơ khí là: Cơ cấu tay đòn – chìa vặn để tháo, xiết  bu lông đai ốc

kh%25E1%25BA%25A9u%2B-%2BGmek.jpg

 

Hình 2: tay chụp tháo, xiết bu lông đai ốc

Trong hành trình làm việc  của cơ cấu này có một chiều làm việc là chiều (tháo hoặc xiết) còn chiều quay về là chiều chạy không. khi ta thay đổi  vị trí vấu gạt thì ta đã đổi từ xiết sang tháo hoặc ngược lại. cơ cấu này vừa nhanh vưa tiện lợi khi ta phải thảo hoặc xiết bu lông đai ốc.

cuốn sách: Sổ tay 1269 cơ cấu và dụng cụ chon lọc là cuôn sách về cơ cấu đầu tiên bằng tiếng Việt, đây là cuốn cẩm nang quý cho những ai yêu mến sự sáng tạo trong cơ khí.

 

Thông tin chi tiết xem tại: http://thuviensach.gmek.com.vn/