Đoàn trường thực hiện tuyên truyền phòng chống ma tuý cho ĐVTN Năm học 2020-2021

Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ báo cáo về việc tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho ĐVTN năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

 1. Hoạt động vẽ Tranh tuyên truyền phòng chống ma tuý cho ĐVTN
  1. Thời gian: ngày 20 tháng 12 năm 2020
  2. Địa điểm: VP Đoàn trường
  3. Đối tượng: Cán bộ Đoàn, thành viên CLB phòng chống ma tuý và HIV/AIDS
  4. Nội dung triển khai thực hiện: Đoàn trường thực hiện triển khai tuyên truyền phòng chống ma tuý cho cán bộ Đoàn, các loại ma tuý phổ biến, các bệnh nguy hiểm do ma tuý gây ra, một số biên pháp phòng chống ma tuý.
 2. Tuyên truyền qua mạng xã hội và áp phích
  1. Thời gian: từ ngày 15 tháng 11 đến nay
  2. Địa điểm: các dãy nhà học tại trường
  3. Đối tượng: Đoàn viên thanh niên trường
  4. Nội dung triển khai: Đoàn trường thực hiện triển khai tuyên truyền qua các bài viết trên mạng xã hội, website trường và các áp phích được dán tại các dãy phòng học của trường.
 3. Lồng ghép trong cuộc thi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS
  1. Thời gian: ngày 25 tháng 12 năm 2020
  2. Địa điểm: hội trường H1
  3. Đối tượng: 70 Đoàn viên trường, đại diện các Đoàn Khoa/TBM
  4. Nội dung triển khai: Nội dung tuyên truyền được các đội thi lồng ghép qua các tiểu phẩm, sân khấu hoá, vẽ tranh việc tuyên truyền phòng chống tác hại của ma tuý, không sử dụng ma tuý dù chỉ một lần….

Qua việc tuyên truyền, đến nay đoàn trường đã triển khai được nhiều hoạt động mang tính trọng tâm, phối hợp với Phòng cảnh sát phòng chống ma tuý thực hiện tuyên truyền cho ĐVTN tuy nhiên do tình hình dịch bệnh không thể tập trung đông người nên hoạt động tạm chưa triển khai; dù khó khăn nhưng Đoàn trường vẫn năng động chuyển từ hoạt động thực tế sang các hoạt động trên mạng xã hội; website, đẩy mạng tuyên truyền bằng các hình thức trực quan, sinh động khác. Đoàn trường chỉ đạo các Đoàn Khoa/TBM lồng ghép trong các buổi hội nghị BCH, các buổi sinh hoạt Chi đoàn, nâng cao nhận thức của ĐVTN trong việc phòng, chống, không sử dụng ma tuý cũng như mỗi ĐVTN thực hiện tuyên truyền lan toà về gia đình, địa phương trong việc phòng, chống ma tuý.