Đoàn trường thực hiện Thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng và Cựu Thanh Niên Xung Phong

Ngày 18 tháng 03 năm 2021, Đoàn trường đã thực hiện Thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng và Cựu Thanh Niên Xung Phong nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng và Cựu Thanh Niên Xung Phong năm 2021 gồm các đồng chí:

+ Đ/c Nguyễn Ngọc Đăng Khoa – Phó Bí thư Đoàn trường – Trưởng Đoàn

+ Đ/c Ngô Minh Nhựt – UV BTV Đoàn trường – Phó Trưởng Đoàn

+ Đ/c Phạm Văn Vẹn – Thành viên CLB Sức Sống Xanh – Thành viên

+ Đ/c Dương Nguyễn Ngọc Hân – UV BCH Hội sinh viên – Thành viên

+ Đ/c Bùi Trần Khởi Minh – UV BCH Hội sinh viên – Thành viên

– Đoàn trường đến thăm tặng quà tại nhà 02 mẹ Việt Nam Anh Hùng và 02 Cựu Thanh Niên Xung Phong trên địa bàn quận Bình Thuỷ. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Nguồn kinh phí trích từ quỹ Đoàn trường.

STT Họ và tên Địa chỉ Phần quà Ghi chú
1 Nguyễn Thị Đắc Khu vực Thới Thuận, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thuỷ 300.000đ Mẹ Việt Nam Anh Hùng
2 Lê Thị Bích Đều Khu vực Thới Thuận, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thuỷ 300.000đ Mẹ Việt Nam Anh Hùng
3 Trương Văn Thế Số 396, Khu vực 7, Phường Bình Thuỷ, Quận Bình Thuỷ 300.000đ Cựu thanh niên xung phong
4 Lê Công Tước Số 18/11, Khu vực 7, Phường Bình Thuỷ, Quận Bình Thuỷ 300.000đ Cựu thanh niên xung phong
Tổng 1.200.000đ Kinh phí

Đoàn trường