Đoàn trường thực hiện ngày Đoàn viên – đến thăm địa chỉ đỏ và sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021)

Vào sáng ngày Thứ bảy (27/3/2021) tại Bảo tàng, Khám Lớn Thành phố Cần Thơ; 30 Đoàn viên thanh niên (bao gồm ĐVTN trường Cao đẳng nghề Cần Thơ đã thực hiện ngày Đoàn viên – đến thăm địa chỉ đỏ và sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ – Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong hoạt động Các bạn Đoàn viên đã được hướng dẫn, giới thiệu lịch sử của Khám lớn Cần Thơ, đồng thời thực hiện Sinh hoạt CLB Lý luận trẻ với những nội dung sau:

– Ôn lại 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

– Nghiên cứu các vấn đề của chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.

– Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thức tiễn về công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị.

– Nắm bắt, trao đổi các vấn đề liên quan đến tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

– Thực hành các kỹ năng Đoàn – Hội như: Giao tiếp, trò chơi lớn….