Đoàn trường thực hiện Công trình thanh niên “Vẽ tranh cổ động” bảo vệ môi trường Góp phần giữ vững và nâng chất phường đạt chuẩn văn minh đô thị Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/ĐTN Về việc thực hiện Công trình thanh niên “Vẽ tranh cổ động” bảo vệ môi trường – Góp phần giữ vững và nâng chất phường đạt chuẩn văn minh đô thị – Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – (26/03/1931 – 26/03/2021)

Đoàn trường đã hoàn thành 60m2 tranh vẽ cổ động với chủ đề bảo vệ môi trường, văn minh đô thị, bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường nước.

Qua hoạt động Đoàn trường nhận thấy một số điểm mạnh và một số điểm hạn chế sau đây:

Điểm mạnh: sự đồng lòng, đoàn kết của đội hình vẽ tranh cổ động, thời gian thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Tạo sự gắng kết với Đoàn phường và bà con xung quanh khu vực hẻm 164.

Điểm hạn chế: tranh vẽ còn chưa sinh động, màu vẽ còn chưa đúng so với thiết kế ban đầu, đoạn hẻm xe qua nhiều nên gây khó khăn trong quán trình hoạt động.

Một số hình ảnh của hoạt động