Đoàn trường phát huy vai trò và hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương

Nhằm thực hiện tốt việc phát huy vai trò và hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương” Đoàn trường đã thực hiện hoạt động gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm của sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp thành phố”, danh hiệu “Học sinh sinh viên tiêu biểu toàn quốc năm 2021” với sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường”. Thời gian thực hiện: ngày 18/5/2022 Số lượng sinh viên 5 tốt được hỗ trợ: 22 sinh viên.

Ngoài ra Đoàn trường còn thực hiện gửi danh sách sinh viên 5 tốt cấp trường cho Trung tâm liên kết đào tạo và Quan hệ Doanh nghiệp của trường để trung tâm ưu tiên giới thiệu những sinh viên Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường cho các công ty, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên, người lao động có tay nghề cao… trong tương lai.