Đoàn trường đồng hành cùng ĐVTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đoàn trường thực hiện học bổn hỗ trợ Đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch covid-19 gây ra. Kết quả hỗ trợ 10 Đoàn viên mỗi suất học bổng trị giá 500.000đ, hoạt động được triển khai trong lễ Mít tinh kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2021. Tổng giá trị học bổng là 5 triệu đồng. Ngoài ra Đoàn trường còn phối hợp với Đoàn phường Bùi Hữu Nghĩa, Đoàn xã Mỹ Khánh tặng 50 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 tổng trị giá 7 triệu đồng.

Một số hình ảnh:

Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 3 người

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng