Đoàn thanh niên trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng

Hôm nay ngày 03/02/2021, Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021) và hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021). Ban thường vụ Đoàn trường đã trao danh sách 25 Đoàn viên ưu tú cho Đảng; đây là những ĐVTN có phẩm chất chính trị vững vàng, có tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia tốt các hoạt động của Đoàn trường.

Danh sách ĐVUT trao cho Đảng uỷ trường cụ thể như sau:

STT Họ và tên Chi đoàn Đoàn Khoa/TBM Xếp loại RLĐV Ghi chú
1. Ngô Minh Nhựt Khoa Động lực Động lực Xuất sắc  
2. Nguyễn Quốc Cường Khoa Động lực Động lực Xuất sắc  
3. Lê Tuấn Khanh 18.1 CNOT14 Động lực Xuất sắc  
4. Thạch Thị Kiều Trinh 19.1 CNOT18 Động lực Xuất sắc  
5. Bùi Trần Khởi Minh 19.1 CNOT9 Động lực Xuất sắc  
6. Võ Đức Tài 19.1 ĐCN3 Điện Xuất sắc  
7. Trần Văn Quý 19.1 ĐCN1 Điện Xuất sắc  
8. Trần Quang Khải 18.1ĐCN4 Điện Xuất sắc  
9. Lê Chí Nguyễn 18.1ĐCN4 Điện Xuất sắc  
10. Lê Hoài Nhả 18.1ĐCN3 Điện Xuất sắc  
11. Bùi Phan Hiếu Lễ 19.1CGKL2 Cơ khí – Xây dựng Xuất sắc  
12. Võ Chí Bằng 19.1KTXD Cơ khí – Xây dựng Xuất sắc  
13. Lý Đại 19.1KTXD Cơ khí – Xây dựng Xuất sắc  
14. Lê Thanh Lợi Phòng Thanh tra và ĐBCL CNTT-KTDN-MTT Xuất sắc  
15. Châu Mũi Khéo Khoa CNTT CNTT-KTDN-MTT Xuất sắc  
16. Cao Thị Thu Hương 19.1 UDPM CNTT-KTDN-MTT Xuất sắc  
17. Dương Nguyễn Ngọc Hân 19.1 KTDN CNTT-KTDN-MTT Xuất sắc  
18. Bùi Ngọc Trang 19.1 KTDN CNTT-KTDN-MTT Xuất sắc  
19. Nguyễn Thị Huỳnh Như 19.1 KTDN CNTT-KTDN-MTT Xuất sắc  
20. Đinh Dũy Khang 19.1 VHSCTBL Điện lạnh Xuất sắc  
21. Lâm Hoàng Na 19.1 VHSCTBL Điện lạnh Xuất sắc  
22. Mai Thành Đạt 19.1 VHSCTBL Điện lạnh Xuất sắc  
23. Nguyễn Trọng Khôi 19.1 VHSCTBL Điện lạnh Xuất sắc  
24. Liêu Thái Anh Kiệt 19.1 ĐTCN Điện tử Xuất sắc  
25. Lê Hoàng Anh 18.1 ĐCN 4 Điện Xuất sắc