Địa chỉ Yêu thương năm 2021

Hội sinh viên trường gửi các em thông tin về việc thực hiện bộ tài liệu “Địa chỉ yêu thương” của Trung tâm hỗ trợ HSSV TP. Cần Thơ.
Các bạn có hoàn cảnh khó khăn truy cập vào link để ghi thông tin. BCH HSV trường sẽ liên lạc ngay với các em.
Trân trọng!