Theo chân Bác

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

Sinh thời Bác Hồ đã chỉ rõ:“Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ giặc ở trong lòng” và biện pháp quan trọng hàng đầu để đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí chính là giáo dục tư tưởng cho quần chúng. Người nói: “làm cho quần chúng khinh …

Đọc tiếp »

Tình Bác sáng đời ta

Không nhiều địa phương vinh dự như Thái Bình khi 5 lần được đón Bác Hồ về thăm. Thời gian trôi qua đã lâu nhưng ký ức về những ngày tháng đặc biệt đó vẫn còn in đậm trong trái tim nhiều người. Trong lần thứ năm Bác về thăm …

Đọc tiếp »

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

Cán bộ và công tác cán bộ luôn là nhân tố đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến …

Đọc tiếp »

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

Cán bộ và công tác cán bộ luôn là nhân tố đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến …

Đọc tiếp »