Công văn và danh sách quyên góp ủng hộ ba lô, tập trắng, cây xanh cho chiên dịch TNH và làm lồng đèn Trung thu năm 2018

Ban chấp hành đoàn trường, Ban chỉ huy chiến dịch TNH năm 2018 trân trọng cảm ơn Quý thầy cô, ĐVTN đã đóng góp cho hoạt động tặng ba lô, tập trắng cho trẻ em nghèo tại Xã Đông Hiệp huyện Cờ Đỏ và cây xanh cho công trình thanh niên tại trường, cũng như kinh phí làm lồng đèn trung thu sắp tới. Dưới đây là công văn vận động và danh sách các tập thể, cá nhân đã ủng hộ: