[CNX] Đoàn trường phối hợp thực hiện ngày Chủ nhật Xanh trồng 1.000 cây bần chống sạc lỡ

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn và hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Ngày 29/05/2021 tại Quận Ô Môn, Đoàn trường đã cùng với các đơn vị trong cụm thi đua số 5 thực hiện công trình ngày chủ nhật xanh trồng 1.000 cây bần chống sạc lỡ, tổng giá trị làm lợi hơn 50 triệu đồng. Đây là một hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ đất chống xoáy mòn, sạc lỡ các bờ kênh, mương, sông trên địa bàn quận Ô Môn.

Một số hình ảnh của hoạt động: