[CNTT] – Tài liệu quản trị mạng máy tính,mạng LAN, mạng WAN

Dung lượng file: 1.14MB

Hệ điều hành / Môi trường làm việc: Windows

Hiện nay trên thế giới có nhiều dịch vụ dành cho việc chuyển thông tin từ khu vực này sang khu vực khác nhằm liên kết các mạng LAN của các khu vực khác nhau lại. Để có được liên kết này người ta thường sử dụng các dịch vụ của các mạng diện rộng.

Hiện nay trong khi giao thức truyền thông cơ bản của LAN là Ethernet, Token Ring thì giao thức dùng để tương nối các LAN thông thường dựa trên chuẩn TCP/IP. Ngày nay khi các dạng kết nối có xu hướng ngày càng đa dạng và phân tán cho nên các mạng WAN đang thiên về truyền theo đơn vị tập tin thay vì truyền một lần xử lý

Tải về