Chiến dịch TNH2021 – Công trình thanh niên Hệ thống loa PTTN và cải tạo Giếng trời khu TVĐT

Thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, từ ngày 16 – 19 tháng 06 năm 2021 Đội hình tình tình nguyện trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã thi công hoàn thành 2 công trình Thanh niên gồm:
– Hệ thống phát thanh thanh niên toàn trường (trị giá 35 triệu đồng)
– Cải tạo, trang trí giếng trời (Khu thư viện điện tử) (trị giá 35 triệu đồng)
Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức trong Đoàn viên thanh niên nhà trường, góp phần tăng vẻ mỹ quan nơi công sở cũng là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 của Đoàn trường.
Một số hình ảnh của hoạt động
– Công trình cải tạo Giếng trời khu TVĐT:
 
Công trình hệ thống loa Phát thanh thanh niên: