Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/03/2021)

Thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/03/2021); Tuyên truyền giáo dục trong đại đa số học sinh, sinh viên nhà trường về phòng chống Covid-19. Sau 2 ngày lên ý tưởng và thực hiện Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã hoàn thành công trình “Thông điệp 5K” tại khuôn viên nhà trường, đây là hoạt động thiết thực mà Ban chấp hành Đoàn trường đặc biệt chú trọng nhằm nâng cao nhận thức trong học sinh, sinh viên nhà trường về ý thức phòng chống dịch Covid-19.