[CĐN Cần Thơ] – Chuỗi hoạt động chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn

Dưới đây là các chuỗi hoạt động chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2016):