Buổi học tập “Các bài học lý luận chính trị cho Đoàn viên” cho 150 Đoàn viên mới kết nạp

Đoàn trường đã tổ chức buổi học tập “Các bài học lý luận chính trị cho Đoàn viên” cho 150 Đoàn viên mới kết nạp vào ngày 30 tháng 3 năm 2022 tại hội trường H1 của trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, đến tham gia buổi học tập có 150 đoàn viên mới kết nạp đoàn đợt 26/3/2022. Hơn 120 phút các Đoàn viên tham gia học tập các chuyên đề lý luận chính trị cho Đoàn viên theo tài liệu của TW Đoàn.