Buổi cung cấp thông tin cho các Bí thư Đoàn cơ sở về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2021-2030

Đoàn trường đã thực hiện cung cấp thông tin cho các Bí thư Đoàn cơ sở về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2021-2030. Số lượng tham gia: 6 đồng chí là Bí thư các Đoàn cơ sở, thời gian tổ chức: ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2022 tại Văn phòng Đoàn và phòng họp khu TVĐT trường.

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa Bí thư Đoàn khoa Điện
2 Đỗ Đức Thành Bí thư Đoàn khoa CK-XD
3 Bùi Chí Thanh Bí thư Đoàn khoa Điện tử
4 Nguyễn Văn Phảnh Bí thư Đoàn TBM Điện lạnh
5 Lê Thanh Lợi Bí thư Đoàn khoa CNTT-KTDN
6 Ngô Minh Nhựt Bí thư Đoàn khoa Động lực

Hình ảnh: