Bổ ích lớp tập huấn Kỹ năng sử dụng mạng xã hội và kỹ năng thiết kế bài thuyết trình trên máy tính hiệu quả cho cán bộ đoàn – Năm học 2020-2021

Ngày 05 tháng 05 năm 2021, BTV Đoàn trường đã tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng sử dụng mạng xã hội và kỹ năng thiết kế bài thuyết trình trên máy tính hiệu quả cho hơn 10 Bí thư Chi đoàn các lớp Công nghệ ô tô, đây là một hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao kỹ năng tin học của ĐVTN.

Chương trình lớp tập huấn bao gồm:

  • Mạng Internet là gì?
  • Những mạng xã hội thông dụng
  • Cách chia sẻ thông tin trên mạng xã hội
  • Cách nhận biết những trang web, phần mềm có chưa mã độc trên mạng xã hội
  • Cách phòng tránh mã độc, văn hoá phầm độc hại trên mạng xã hội
  • Trình chiếu và thuyết trình là gì?
  • Sử dụng PowerPoint trong thiết kế trình diễn
  • Thực hành

Một số hình ảnh của buổi tập huấn