BẢN TIN TÌNH NGUYỆN NGÀY 31/7

Ngày cuối tháng 7, Các chiến sĩ tình nguyện của trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ được các thầy cô trong bản tổ chức chuyến dịch tình nguyện chia thành nhiều nhóm để thực hiện các hoạt động như: Phối hợp cùng Trường KT-KT vẽ tranh và giao lưu quốc tế cùng các bạn đến từ Hàn Quốc tại trường tiểu học, Hoạt động phát hoang các bụi cây ven đường vệ sinh đoạn đường xã và tiếp tục thực hiện công việc vẽ tranh tại trường Mầm Non Đông Hiệp.