Bản tin Đài Truyền hình Cần Thơ: Hiệu quả chương trình thực tập sinh Nhật Bản- Hải Phong JSC

Giải pháp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

 

Ban chấp hành Đoàn trường đã tiến hành ký kết biên bản hợp tác với công ty Hải Phong cụ thể một số điều khoản sau đây:

Đoàn trường phối hợp Hội sinh viên trường tổ chức xét chọn, tuyên dương sinh viên 5 tốt cấp trường. Sau khi có kết quả tuyên dương, gửi danh sách sinh viên 5 tốt cần hỗ trợ đến công ty Hải Phong.

Công ty Hải phong tư vấn, có chính sách hỗ trợ thích hợp (nếu có) cho sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt được Đoàn trường giới thiệu.

Đoàn trường và Công ty hải phong cùng bàn bạc, thống nhất một số chính sách khác để hỗ trợ sinh viên trước và sau khi đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt như: giảm phí học ngoại ngữ, giảm phí huấn luyện, tập luyện, giảm phí dịch vụ khi đăng ký thực tập sinh tại nước ngoài….

Đoàn trường là đầu mối giới thiệu sinh viên đến công ty Hải Phong đăng ký học tập, khởi nghiệp. Công ty Hải Phong có hình thức tư vấn, hỗ trợ sinh viên phù hợp với chiến lượt phát triển, các chính sách của Công ty.

Và một số nội dung khác do Đoàn trường và Công ty Hải Phong cùng thống nhất thực hiện ngoài những điều khoản này sẽ có phụ lục riêng.

Thời gian thực hiện: từ ngày ký kết biên bản đến ngày 31 tháng 08 năm 2020.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp sinh viên nhà trường có định hướng tương lai tốt hơn.