Bác Hồ và những lần về thăm Bắc Ninh

Bác Hồ và những lần về thăm Bắc Ninh

Trong quá trình xây dựng và phát triển, tỉnh Bắc Ninh luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt. Bác đã 18 lần về thăm Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh, riêng 2 năm 1958 – 1959, tỉnh Bắc Ninh vinh dự được 5 lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Những lời căn dặn, chỉ bảo của Người thể hiện tính nhân văn sâu sắc, là bài học, là động lực để Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phấn đấu, xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh.


Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Công trình đại thủy nông Bắc – Hưng – Hải năm 1958 (Nguồn: Inetrnet)

Sau giải phóng năm 1954, miền Bắc nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng bị tàn phá nặng nề do chiến tranh, ruộng đất hoang hóa. Bắc Ninh tiến hành cải cách ruộng đất nhưng gặp nhiều khó khăn do phương thức sản xuất lạc hậu, phương tiện sản xuất thiếu thốn, dịch bệnh hoành hành,… Trước tình hình trên, ngày 11/7/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về dự hội nghị sản xuất của tỉnh Bắc Ninh (tổ chức tại thị xã Bắc Ninh, nay là thành phố Bắc Ninh) thăm, động viên và chỉ đạo Đảng bộ và nhân dân tích cực sản xuất nông nghiệp.

Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo về tình hình làm mùa và phong trào đổi công, Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích tình hình và động viên Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh phải khắc phục khó khăn, thi đua sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn rằng, cán bộ các cấp phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và lề lối làm việc, phải gương mẫu, mạnh dạn cải tiến kỹ thuật (đổi mới, sáng tạo). Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải đoàn kết, thi đua xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh giàu có.

Cũng trong năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh 3 lần về thăm các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh. Ngày 20/9/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm công trường đại thủy lợi Bắc – Hưng – Hải. Ngày 16/10/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm công trường thủy lợi vừa và đại thủy lợi Bắc – Hưng – Hải. Ngày 25/12/1958, Hồ Chủ tịch đã về thăm công trường đại thủy lợi Bắc – Hưng – Hải lần thứ ba, giữa lúc công trường đang thi đua đổ bê tông ở móng cống Xuân quan và hoàn thành việc đào kênh để kịp lấy nước phục vụ sản xuất Đông – Xuân.

Về thăm công trình Bắc – Hưng – Hải, Bác đều đến tận nơi thăm hỏi dân công, động viên nhân dân các địa phương ra sức làm thủy lợi, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, đảng viên và nhân dân “Phải giáo dục tốt. Phải công tác chính trị tốt. Phải làm cho mọi người vui vẻ hăng hái góp công, góp sức. Phải tổ chức tốt, phải lãnh đạo tốt, kỷ luật chặt chẽ. Đảng viên và đoàn viên thanh niên làm đầu tàu, gương mẫu.

Cán bộ lãnh đạo và cán bộ các ngành tư tưởng phải thông, phải thật thông. Phải có quyết tâm khắc phục khó khăn, làm tròn nhiệm vụ. Phải đồng cam cộng khổ với nhân dân. Phải khuyến khích và giúp đỡ nhân dân phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất. Phải chống tư tưởng bảo thủ, chống tác phong quan liêu, chống lãng phí.

Cuối cùng, mọi người phải đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết giữa cán bộ với cán bộ, giữa cán bộ với nhân dân, giữa nhân dân với nhân dân… Đoàn kết là lực lượng”.

Về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết, khắc phục khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Phải phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân để xây dựng, phát triền kinh tế – xã hội; cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần gương mẫu. Mỗi người dân phải tích cực học hỏi, phát huy sáng kiến, thi đua với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ”.

Đến ngày 14/9/1959, Hồ Chủ tịch đã về dự Hội nghị Thủy lợi toàn miền Bắc họp tại xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi nghe đại biểu báo cáo thành tích công tác thủy lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao 10 huy hiệu tặng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác thủy lợi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Cán bộ phải đi đúng đường lối quần chúng, dựa vào nhân dân; trước hết phải tin tưởng vào lực lượng và trí tuệ của nhân dân là vô cùng, vô tận. Tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tổ chức được trí tuệ và lực lượng đó thì việc gì khó mấy cũng làm được ”.

Người nêu rõ: “Bây giờ chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là công cuộc lâu dài, làm thủy lợi cũng vậy, phải lâu dài mới giành được thắng lợi lớn. Làm thủy lợi là phong trào của toàn dân ”.

Hồ Chí Minh còn căn dặn, nhân dân giữa các xã, các huyện, cần phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, thi đua với nhau, phải cùng làm, phải thảo luận với nhau thì việc gì khó mấy cũng làm được.

Những lời căn dặn của Bác đã trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu và góp phần thực hiện thắng lợi xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện lời dạy của Bác, suốt 60 năm qua, từ một tỉnh nông nghiệp còn nhiều khó khăn, đến nay, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội đứng trong tốp đầu cả nước, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Nguồn: Tỉnh Đoàn Bắc Ninh