Asean- Hội nhập

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ CỘNG ĐỒNG ASEAN

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA ASEAN I. Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của ASEAN hiện nay như sau: 1. Hội nghị Cấp cao ASEAN (ASEAN Summit): Đây là cơ quan quyền lực cao nhất của ASEAN, họp chính thức 3 năm một lần và …

Đọc tiếp »

ASEAN kỷ niệm 49 năm ngày thành lập

Ngày 8/8, các nước ASEAN kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trong gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành một tổ chức liên kết ngày càng sâu rộng và là đối tác không thể …

Đọc tiếp »