Monthly Archives: Tháng Năm 2020

Bác Hồ, tấm gương học tập suốt đời

Bác Hồ, tấm gương học tập suốt đời Tự học tập và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Bác viết: “Lấy tự học làm cốt”. Ngày 21-7-1956, nói …

Đọc tiếp »

KHAI TRƯƠNG SIÊU THỊ ĐOÀN KẾT 0 ĐỒNG

Với tiêu chí “Nếu bạn cần hãy đến lấy – Nếu bạn có hãy đến cho – Nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác” Siêu thị Đoàn kết 0 đồng tại trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ được thực hiện và đi vào hoạt động trong sáng nay 11/05/2020. …

Đọc tiếp »