Home / Hoạt động Đoàn / Đăng ký chiến dịch tình nguyện hè năm 2019

Đăng ký chiến dịch tình nguyện hè năm 2019

Ban thường vụ Đoàn trường phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 như sau

Gồm 3 mặt trận:

  • Tình nguyện tại chỗ (tuyển sinh, vệ sinh nhà xưởng, khuôn viên trường)
  • Đóng quân làm các hoạt động tình nguyện (xã Đông Hiệp, Thới Xuân – Huyện Cờ Đỏ) (từ 14 đến 21 tháng 07 năm 2019)
  • Tiếp sức mùa thi (từ 24 đến 31 tháng 07 năm 2019)

Các bạn đăng kỳ vào ô phía dưới nhé: