Home / Hoạt động Đoàn / THÔNG BÁO Triệu tập ĐVTN tham gia lễ mitting chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO Triệu tập ĐVTN tham gia lễ mitting chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh