Daily Archives: 6 Tháng Chín, 2019

HỪNG HỰC NHỮNG NGÀY ĐẦU THÁNG 9 LỊCH SỬ.

Thực hiện theo Kế hoạch số 01-KH/ĐTN ngày 26 tháng 08 năm 2019 của Ban thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ về Kế hoạch Hành trình đỏ lần 6 – Tham quan du lịch dành cho cán bộ Đoàn, Cộng tác viên Đoàn trường. Hôm nay, ngày ...

Xem tiếp >>